Billedet på sidehoved

Dannevirke Kostskoles 25 års jubilæum

Tusind tak for den store opmærksomhed ved Dannevirke Kostskoles 25 års jubilæum. Tak for de mange flotte gaver og taler.

Her er billeder og video fra en minderig dag:

______________________________________________________________

På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn at mestre livet

På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn og unge at leve i gode rutiner. Her udvikler de selvkontrol, vedholdenhed og sociale kompetencer - alt det, der skal til for at gennemføre en uddannelse og fastholde et job.

Læs mere

______________________________________________________________

Kronik af Dannevirke Kostskoles forstander, bragt i Danske Kommuner 21. juni 2018


Kommunal praksis spænder ben for gode intentioner

Udviklingen på anbringelsesområdet har igennem de sidste 25 år været præget af professionalisering og effektivisering, men også af uhensigtsmæssig administration og umyndiggørelse af den kommunale sagsbehandler. Det mener forstander Charlotte Møller Pedersen fra Dannevirke Kostskole, som i år har 25 års jubilæum.

Læs hele kronikken

______________________________________________________________

Fokus på uddannelse

På Dannevirke Kostskole er elevernes vigtigste opgave at passe deres skolegang. Vi har 25 års erfaring i at skabe trygge læringsmiljøer, og vi mener selv, at vores interne skole er en af landets bedste.

Det giver gode resultater, som du bl.a. kan læse om i LOS-magasinet "Gi' Los":

Tema i Gi' Los, "Fokus på unges uddannelse"

  • Udsatte unge vil gerne tage en uddannelse

  • Jeg sagde til mig selv: Nu vil jeg lære noget

______________________________________________________________

 
Rambøll-undersøgelse viser
 
Hvordan klarer vores tidligere elever sig senere i livet? Vi har fået lavet effektmålinger hos Rambøll i 2008 og 2016, begge gange med både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.
 
Tallene fra 2016 viser:
  • alle vores tidligere elever (årgang 1993-2014) har gennemført grundskolen (100%)
  • en tredjedel er i gang med eller har gennemført en ungdoms- eller videregående uddannelse (31%)
  • en fjerdedel er i arbejde (25%)
Samtidig fortæller vores gamle elever selv til Rambøll, at de hos os har fået redskaber, som gør dem bedre i stand til at tage en uddannelse, varetage et job og være gode forældre for deres egne børn.