Billedet på sidehoved
   

Videre fra Dannevirke Kostskole

 
Dannevirke Kostskole kan i forlængelse af indsats og undervisning i grundskoleregi ved elevens fyldte 18. år videreføre indsatsen i form af udslusningsforanstaltninger samt forestå undervisning og indsats i forhold til unge med særlige behov i STU-regi (lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).
 
Udslusning
Udslusningen er fysisk beliggende i tilknytning til den ene af kostskolens tre basisafdelinger. Der er plads til 6 unge i alderen 16-23 år. De unge vil ved anbringelse i udslusningen fortsat være tilknyttet den basisafdeling og de primære pædagogiske medarbejdere, som har været en del af deres ophold op til overflytningen til udslusningsafdelingen. Udslusningen er første skridt på vejen til et mere selvstændigt voksenliv under trygge, velkendte rammer og fortsat voksentilsyn/tilknytning fra basisafdelingen.
 
Egen bolig
Når de unge 'vokser ud af' udslusningen, er de klar til i større udstrækning at tage vare om eget ungdomsliv væk fra de trygge rammer, hvor der er voksenhjælp lige ved hånden - på den anden side af døren. Her hjælper Dannevirke Kostskole gerne den unge med at finde egnet boligform med eller uden mentorordning og få den unge etableret i denne.
 
Samarbejde med kollegie
For unge, der ikke ønsker eller ikke føler sig klar til selvstændig bolig, samarbejder Dannevirke Kostskole med Dannevirkekollegiet, som er en virksomhed uafhængig af Dannevirke Kostskole organisatorisk og økonomisk.
 
Se kort beskrivelse af Dannevirkekollegiet