Billedet på sidehoved
 
   

Skole, også for dagelever

Dannevirke Kostskole er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole. Kostskolen har en kommunalt udpeget tilsynsførende, der påser, at skolens undervisning lever op til folkeskolelovens krav og afgiver en årlig erklæring om 'skolens status'. (Se tilsynserklæringer under menupunktet 'Om skolen'.)
 
Eleverne på skolen er en blanding af børn fra lokalområdet, de omkringliggende kommuner og kostelever fra det meste af landet. Vi har rigtig gode resultater og mange gode erfaringer med at integrere børn og unge med:
  • Skoleangst, indlærings- og koncentrationsvanskeligheder
  • Omsorgssvigt
  • Udviklingsforstyrrelser
  • Manglende identitetsfølelse
Skolen er delt i basis- og afgangsklasser:
 
Basisklasserne er ikke-årgangsdelte klasser med blandede kost- og dagelever. Hver basisklasse rummer 8 til 16 elever og har tilknyttet et fast lærerteam med to eller tre lærere, som er tilstede i alle timer. Vi lægger stor vægt på at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor specialpædagogisk bistand og specialundervisning gives i klassen. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrkesider og kompetencer, så eleven konstant udfordres optimalt og bygger oven på sit faktiske niveau.
 
I afgangsklassen, som dækker 9. - 10. klasse, er målet folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen her er målrettet afgangsprøverne, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer. Vi tror på, at mange børns problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og derved skiller sig ud fra kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. Vi vægter, at det er linjefagslærere, der forestår undervisningen i denne klasse. Eleverne får udleveret en bærbar computer til skolearbejdet.
 
Tilbud efter skoletid
Vi udbyder typisk 1-4 valgfags- og tilbudshold på skolehverdage mellem 14.00 - 17.00 i fx metalværksted, ”hverdagsværksted”, idræt, ridning, udeliv, keramik og glasværksteder samt løbetræning. Flere gange årligt er der hel- og halvdagsarrangementer i aften- og/eller weekendtimer.
 
Slutmål, delmål og undervisningsplaner
Dannevirke Kostskole følger bestemmelserne om slut- og delmål jf. folkeskolelovens ”Fælles Mål” i alle fag. ”Fælles Mål” findes på ministeriets og tilsyns- og kvalitetsstyrelsens hjemmesider.