Billedet på sidehoved
   
 

En normal skoledag

På Dannevirke Kostskole tager undervisningen udgangspunkt i den enkelte elev og de individuelle elevplaner. Vi har små klasser og tolærerordning i de fleste timer. Målet er at give den enkelte elev det bedst mulige udgangspunkt for at lære. Derfor fokuserer vi meget på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen.
 
På Dannevirke Kostskole har alle elever en halv times lektier for til hver dag. Lektierne læses sammen med kostlæreren på afdelingen, så eleven kan gå i skole næste dag med god samvittighed.
 
Vi vægter de boglige fag og sigter mod folkeskolens afgangsprøver.
  
Dagligdagen
Det kræver en tryg base, hvis man skal have overskud til at lære og til at gå i skole. Derfor er hverdagen på Dannevirke Kostskole opbygget efter et helt fast skema:
 
07.00 bliver eleverne vækket af en voksen, står op og får et bad/bliver vasket og klæder sig på. Sengene redes, og værelset ser pænt og ryddeligt ud.
 
07.30 er der morgenmad.
 
07.50 børstes tænderne, og skoletasker tages med ud på afdelingen.
 
08.00 er der frikvarter.
 
08.15 stiller eleverne op på række ved skolebygningen. Når der er ro på rækken, går alle ind til morgensamling.
 
08.30 starter undervisningen i klasserne.
 
Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i to frikvarterer. I det ene er der lidt at spise og drikke. Frikvartererne foregår altid på multibanen og i skolegården.
 
11.50 Den varme middagsmad bliver serveret. Alle smager på maden og holder bordskik.
 
12.20 er der frikvarter.
 
12.30 starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at lærerne skriver næste dags lektier i elevernes lektiebøger. Alle elever har deres skoletasker med de rette bøger med tilbage på afdelingen.
 
14.00 Stilles på række, hvorefter eleverne følges med en voksen over på afdelingerne til enten eftermiddagsdrik, frikvarter eller omklædning.
 
14.30 Valgfag, motion samt obligatoriske aktiviteter, som de voksne har planlagt. Eftermiddagsjob, lektielæsning på afdelingen sammen med de voksne. Skoletasken ordnes, så alt er klar til næste dag.
 
18.00 Aftensmad
 
19.00 Alle ser TV2-nyhederne, hvor der efterfølgende debatteres eller gennemgås aktuelle punkter fra nyhederne. En aften om ugen er der netcafe i stedet for.
 
20.00 Aftenaktiviteter.
 
20.30 Aftendrik, hvorefter værelser tjekkes, tænderne børstes, og skoletasken stilles klar, så man kan ligge i sin seng til den aftalte tid, som er individuel (dog mellem 21.00 og 22.30). Begge afdelingens voksne går ind og siger godnat, så dagen kan blive afsluttet ordentligt.