Billedet på sidehoved
   
 

Formål og målsætning

Dannevirke Kostskoles formål er at skabe en velfungerende skole med fagligt kompetente medarbejdere, der med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger altid er i stand til at se nye veje og metoder, som kan udvikle barnet personligt, fagligt og socialt.

Det er skolens målsætning, at hver enkelt elev finder glæde i mennesker og samvær og bliver en positiv bidragsyder til samfundet for herigennem at få mulighed for at vælge livet.