Billedet på sidehoved
   
 

Misbrugspolitik

Dannevirke Kostskole accepterer ikke, at eleverne ryger hash eller anvender andre former for euforiserende stoffer. Det er bortvisningsgrund, hvis elever medbringer stoffer på skolen. Vi kan lave test af eleverne, både som forebyggende tiltag og ved særlig mistanke.
 
Bliver det os bekendt, at en elev har et misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, kontakter vi straks forældre, sagsbehandler, samt SSP i både elevens hjemkommune og i Haderslev Kommune. En afgørende forudsætning for eventuel fortsat skolegang på Dannevirke Kostskole er, at eleven positivt og aktivt afvænnes fra dag 1 - det gælder også, når eleven ikke er på skolen. Sagsbehandler og forældre skal bakke op om afvænningen og være garanter for, at der ikke foregår misbrug, når eleven er hjemme.
 
Vi accepterer ikke, at eleverne drikker alkohol på skolen eller møder påvirkede op på skolen.