Billedet på sidehoved
   
 

Forældresamarbejde

På Dannevirke Kostskole vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en væsentlig forudsætning for elevernes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt samarbejde mellem os og deres forældre.
 
Vi er i løbende dialog med forældrene - alt efter elevens og forældrenes behov og situation. Almindeligvis har elevens kontaktlærer telefonisk kontakt til familien mindst en gang om ugen, men der kan også være tilfælde - især i starten - hvor det er nødvendigt med både to eller tre gange om ugen.
 
Afdelingslederen har altid sin telefon åben, så forældrene kan ringe med spørgsmål, ved tvivl, eller blot for at høre, hvordan det går.
 
Forældre besøger skolen
Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der også er mulighed for overnatning for de forældre, der har langt hjem (læs artikel fra Jydske Vestkysten). Forældre er også velkomne til at komme på besøg på skolen og deltage i en helt almindelig dag, så de kan se, hvordan det er at være elev her. De er også velkommen til at besøge deres børn i weekenderne, dog altid først efter aftale, da der kan være ture ud af huset.
 
Dannevirke Kostskole er en lille skole, hvor alle voksne kender deres elever rigtig godt. Forældrene skal også føle sig set og hørt, og vi er bevidste om, at vi kun har børnene til låns.
 
Elevplaner
På Dannevirke Kostskole arbejder vi med overskuelige, individuelle elevplaner, som elever og forældre er med til at udforme. Grundlæggende drejer det sig om at få inddraget eleven og hjemmet i en dialog om en fælles målsætning for elevens fortsatte udviklings- og læringsforløb.
 
Elevplanerne rummer målsætninger for både skole og fritid, og de evalueres og revideres to gange årligt i forbindelse med skolens besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommer- og juleferien.
 
Hjemmebesøg og statusmøde
Vi kommer på besøg i hjemmet to gange om året, flere hvis det er nødvendigt. Og to gange årligt er der statusmøde på skolen. Her mødes eleven, forældre, skolen og anbringende kommune og drøfter barnets aktuelle livssituation set i forhold til handleplanen og de aftaler, der er indgået mellem parterne. Det er også her, vi laver nye og fremadrettede aftaler om blandt andet bevilling af yderligere skoleophold eller nye ydelser.