Billedet på sidehoved
 

   

Pædagogik

Vi har ét overordnet mål på Dannevirke Kostskole: At styrke den enkelte elevs muligheder for at skabe en god fremtid. Derfor arbejder vi målrettet og vedholdende med at give eleverne nye 'redskaber' til at mestre livet.
 
På Dannevirke Kostskole er vores udgangspunkt den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning kombineret med realitetsterapiens grundprincip om, at en lærer/pædagog frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer, bør være et varmt og forstående medmenneske. Vi ser potentialet i hver enkelt elev og insisterer på, og tager os tiden til, at møde eleven med nysgerrighed, nærvær og respekt.
 
Nærhed og tryghed
Vi skaber et trygt fællesskab - en base, hvorfra eleven kan vokse. Hos os bor eleverne på små afdelinger og spiser aftensmed sammen med dem, de også går i skole med. Efter skoletid har hver elev et 'job' - et dagligdags gøremål, som er en træning med et pædagogisk sigte. Her lærer eleven at tage ansvar for sig selv og fællesskabet og opnår kompetence til fremtidigt at tage vare om et hjem.
 
Samtidig sørger vi som omsorgsfulde og stabile voksne for, at elevens samvittighed altid er i orden. At der er ryddet op på værelset. At både små og store kommer i seng til tiden og bliver 'nattet' ordentligt - hvilket vil sige, at der altid kommer to voksne ind for at sige godnat, give et kram, tage en lille snak eller måske læse historie på sengekanten. At alle kommer op til tiden og møder velforberedt i skolen. At eleverne kort sagt har en tryg hverdag med gode vaner - og med tiden vænner sig til at bruge energien på at 'gå' i stedet for at 'undgå'.
 
Fast struktur i skole og fritid
På Dannevirke Kostskole er hverdagen forudsigelig og struktureret. Vi arbejder med overskuelige individuelle elevplaner, som eleverne selv er med til at udforme og tilpasse undervejs i skoleforløbet. Fra starten tager vi udgangspunkt i §50-undersøgelsen og barnets handleplan, og elevplanen bliver løbende justeret i forhold til elevens aktuelle faglige, sociale og personlige niveau.
 
Elevplanerne rummer målsætninger for både skole og fritidsdel. Elevernes primære fokus er skolen. Det er først og fremmest her, de skal lære at udnytte deres talenter. Det ser vi som noget helt centralt. Vi skal hjælpe med - og sørge for - at hver enkelt elev udnytter sit positive potentiale. Derfor mener vi også, at fritiden skal bruges med omtanke. På Dannevirke Kostskole deltager eleverne i både frivillige og obligatoriske aktiviteter, som er pædagogisk tilrettelagt, så de giver fysisk, social og psykisk træning.
 
Vi har et tæt tværfagligt samarbejde mellem skole og kostafdeling. Til hver af skolens tre afdelinger er der ansat fire kostlærere og to skolelærere. De udgør et team omkring afdelingens elever og mødes mindst én gang hver 14. dag sammen med afdelingslederen for at drøfte, hvordan det går i skolen og på afdelingen for den enkelte elev.
 
Skolens regler og normer
På Dannevirke Kostskole forventer vi en ordentlig omgangstone og accepterer ikke mobning. Vi har altid et tilstrækkeligt antal gårdvagter i frikvartererne og tager problematikker op med det samme. Vi har det princip, at ingen elev slutter skoledagen med en uløst konflikt. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Det kan betyde, at læreren må blive efter endt arbejdstid for at få løst konflikten sammen med de involverede elever.