Billedet på sidehoved
 
   

Statusrapport og skoleudtalelse

Hvert halve år udarbejder vi en statusrapport og en skoleudtalelse for det enkelte barn:
  • Statusrapporten indeholder skolens vurdering af elevens personlige udvikling og følger blandt andet op på §50-undersøgelsen, barnets handleplan og de elevplaner, som løbende udformes i et samarbejde mellem barn, skole, forvaltning og forældre.
  • Skoleudtalelsen indeholder skolens vurdering af, hvordan eleven mestrer de krav, som stilles i folkeskoleloven og fælles mål. Udtalelsen omfatter både elevens sociale kompetencer og faglige udvikling i de enkelte fag.
Statusrapporten og skoleudtalelsen fungerer som dokumentation til forvaltningen og er samtidig et udviklingsværktøj for skolens lærere. Her kan vi se - sort på hvidt og ikke bare på fornemmelsen - hvilket udbytte barnet har af hele kostskoleopholdet.
 
Skriftlige rapporter skaber ingen positiv udvikling i sig selv. Men de er med til at sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på at skabe fremdrift - at vi hele tiden har fokus på at give barnet de nødvendige redskaber til et voksenliv, hvor det skal stå på egne ben.