Billedet på sidehoved
   

Struktur på hverdagen

På Dannevirke Kostskole er hverdagen forudsigelig og struktureret. Det er vores erfaring, at det kræver en tryg base, hvis vores elever skal have overskud til at fokusere på at lære og på at gå i skole. Det ansvar tager vi på os.
 
Undervisningen på Dannevirke Kostskole tager altid udgangspunkt i den enkelte elev og er tilrettelagt ud fra de individuelle elevplaner. Vi tror på, at mange elevers problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og derved skiller sig ud fra kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen.
Vi har et struktureret undervisningsmiljø og små ikke årgangsdelte klasser, der giver den enkelte elev bedst mulige udgangspunkt for læring. Desuden har vi tolærerordning i undervisningen og yder specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov. 
 
En normal skoledag
Hos os ligger hverdagen i faste rammer, og en normal skoledag på Dannevirke Kostskole ser sådan ud:
 
07.00 bliver eleverne vækket af en voksen, står op og får et bad/bliver vasket og klæder sig på. Sengene redes, og værelset ser pænt og ryddeligt ud.
 
07.30 er der morgenmad.
 
07.50 børstes tænderne, og skoletasker tages med ud på afdelingen.
 
08.00 er der frikvarter.
 
08.15 stiller eleverne op på række ved skolebygningen. Når der er ro på rækken, går alle ind til morgensamling
 
08.30 starter undervisningen. Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i to frikvarterer. I det ene er der lidt at spise og drikke. Frikvartererne foregår altid på multibanen og i skolegården.
 
11.50 Den varme middagsmad bliver serveret. Alle smager på maden og holder bordskik og derefter er der frikvarter
 
12.30 starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at lærerne skriver næste dags lektier i elevernes lektiebøger. Alle elever har deres skoletasker med de rette bøger med tilbage på afdelingen.
 
14.00 Stilles på række, hvorefter eleverne følges med en voksen over på afdelingerne til enten eftermiddagsdrik, frikvarter eller omklædning.
 
14.30 Valgfag, motion samt obligatoriske aktiviteter, som de voksne har planlagt. Eftermiddagsjob, lektielæsning på afdelingen sammen med de voksne. Skoletasken ordnes, så alt er klar til næste dag.
 
18.00 Aftensmad
 
19.00 Alle ser TV2-nyhederne, hvor der efterfølgende debatteres eller gennemgås aktuelle punkter fra nyhederne. En aften om ugen er der netcafe i stedet for.
 
20.00 Aftenaktiviteter.
 
20.30 Aftendrik, hvorefter værelser tjekkes, tænderne børstes, og skoletasken stilles klar, så man kan ligge i sin seng til den aftalte tid, som er individuel (dog mellem 21.00 og 22.30). Begge afdelingens voksne går ind og siger godnat, så dagen kan blive afsluttet ordentligt.