Billedet på sidehoved
   
 

Trivsel

På Dannevirke Kostskole har vi en ordentlig omgangstone og arbejder aktivt mod mobning. Vi har altid et tilstrækkeligt antal gårdvagter i frikvartererne og tager problematikker op med det samme. Vi har det princip, at ingen elev sendes hjem, før en problematik er løst. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Det kan betyde, at læreren må blive efter endt arbejdstid for at få løst konflikten sammen med de involverede elever.
 
Hvis vi observerer eller hører om mobning, tager vi det straks op med de involverede elever - enten i en lille gruppe, i klassen eller på afdelingen med alle eleverne. Er det i undervisningstiden, lader vi lærebøgerne ligge og tager fat i mistrivslen/mobningen, da ingen skal gå fra skole med uforløst sag.
 
Gårdvagt
Der er altid en af klassens kendte voksne ude i frikvartererne sammen med eleverne - og altid mindst én voksen pr. klasse.
 
Trivselsdag
Vi har en årlig trivselsdag, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor alle kost- og skolelærere er sammen med eleverne fra morgen til aften. Dagen fungerer som afslutningen på en emneuge og bruges blandt andet på at arbejde med skolens antimobbestrategi. Et år deltog vi alle: lærere, afdelingsledere og elever - i et førstehjælpskursus, hvor alle fik bevis. Et andet år havde vi besøg af en stand up komiker, der selv som barn havde været udsat for mobning. Eleverne var vilde med ham. Et tredje år brugte vi dagen på at lave tillidsøvelser og tale om trivsel på afdelingen.
 
"Gå sammen med"
I den første tid på Dannevirke Kostskole følges den nye elev med en voksen, mens begge deltager i dagens aktiviteter og samværet med de øvrige elever. På den måde får den voksne mulighed for at lære eleven at kende - stærke og svage sider, ressourcer og behov. Samtidig får eleven Dannevirke Kostskoles rytme og regler ind under huden og bliver tryg ved stedet.
 
Undervisningsmiljøvurdering
Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø pålægger alle skoler og uddannelsessteder at udarbejde en skriftlig undervisningsmiljø-vurdering (UMV) mindst hvert tredje år. Læs mere om procedure for vurdering af undervisningsmiljø og se vurderinger fra 2016-17 og 2017-18.