Billedet på sidehoved
   

Visitation

 
Dannevirke Kostskole tilbyder et socialpædagogisk kostskoletilbud.
 
Vi er særligt gode til elever med:
  • Funktionsnedsættelse: Spiseforstyrrelse, ADHD, tilknytningsforstyrrelse
  • Sociale problemer: Indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, omsorgssvigt
Vi kan ikke have børn, der er voldsomt fysisk udadreagerende, børn der er inde i et stofmisbrug eller grænseoverskridende kriminalitet eller børn med svære følelsesmæssige skader.
 
Forbesøg på skolen
Før en elev kan optages på skolen afholdes et forbesøg. Som minimum deltager eleven, en repræsentant for familien, sagsbehandler fra anbringende kommune og en leder fra Dannevirke.
 
Til forbesøget fortæller vi om skolen, hvem vi er, og hvilke forventninger vi har til elev og forældre - ligesom vi hører elev og forældre, hvorfor de tænker, at det netop er hos os, at eleven skal anbringes.
 
Vi er meget interesseret i at vide mere om eleven og spørger blandt andet ind til: Hvilke drømme har eleven om fremtiden? Hvilke ressourcer har eleven? Er der noget, som han eller hun skal have særlig have hjælp til?
 
Eleven og de øvrige deltagere i forbesøget vises rundt på hele skolen, så de kan se de fysiske rammer og hilse på de elever og lærere, der er på afdelingerne eller i klasserne. Her er der også rig lejlighed til at stille spørgsmål.
 
Ved at få set omgivelserne skabes tryghed og mange spørgsmål bliver besvaret - måske inden de er blevet formulere: Hvordan virker skolen? Hvad er det for nogle kammerater mit barn/jeg skal bo sammen med? Hvordan er de voksne sammen med børnene?
 
Efter forbesøget
Efter endt visitation aftaler vi, at vi hver især går hjem og 'sover på' indtrykkene - og beslutningen om, at eleven eventuelt skal anbringes på Dannevirke Kostskole, tages først efter en dag eller to. På den måde er alle sikre på, at den samarbejdsaftale der bliver lavet, også kan holde - og at opholdet bliver en succes, selv om det kan være svært for eleven og forældrene.
 
Vi er meget opmærksomme på at give nye elever en god start på skolen og sikre, at der ikke kommer afbræk i anbringelsen. Vi sender ikke børn hjem på tænkepause. Er der problemer/udfordringer, løser vi dem på skolen.