Billedet på sidehoved

 

Fremme af læselyst  
   
Dannevirke Kostskole har sammen med Haderslev Kommune udviklet undervisningsmaterialet 'Fremme af læselyst'. Målet er at motivere eleverne til at gå i krig med læsningen og engagere sig i deres egen uddannelse.
 
Dannevirke Kostskole har udviklet undervisningsmaterialet 'Fremme af læselyst' i samarbejde med Haderslev Kommune. Materialet er beregnet til mellemtrinnet og er afprøvet af lærere på Dannevirke Kostskole og en række folkeskoler i Haderslev. Formålet er at udvikle de 'bløde' læsekompetencer - i projektet beskrevet som 'evnen til at indleve sig i en tekst', 'evnen til at huske', 'udvikling af ordforråd', 'skriveglæde' og 'mundtlig formulering'.
 
Giver eleverne lyst til at lære
Erfaringerne fra projektskolerne har været gode, blandt andet har materialet været med til at give lærerne bedre muligheder for at variere undervisningen og tilgodese forskellige læringsstile. Og det har i høj grad været med til at fremme elevernes læselyst, hvilket netop var udgangspunktet for forstander Charlotte Møller Pedersen fra Dannevirke Kostskole.
- Mange af vores elever har haft en omtumlet skolegang og har ikke alderssvarende læsekompetencer, når de første gang ankommer til skolen. En stor del har helt mistet lysten til at lære. Derfor ligger der en stor opgave i at motivere eleverne til at få lyst til at gå i krig med læsningen - og til at finde det engagement, der skal til for at tage den uddannelse, som er nødvendig for at klare sig i dag, siger forstander Charlotte Møller Pedersen.
- Samtidig har vi også erfaret, at der ikke bliver udgivet ret meget kvalificeret undervisningsmateriale, som egner sig til lige netop vores elevgruppe. Så må vi jo udvikle det selv, og det var egentlig dér, ideen til projektet opstod, tilføjer forstanderen for Dannevirke Kostskole. Samme holdning har skolechef for Haderslev Kommune, Pia Werborg.
- Det allervigtigste er at finde nye tilgange til læseindlæringen, så svage læsere ikke blive 'videnstunge'. Læsning er jo ikke en danskdisciplin. Læseindlæringen er måske, men læselyst og det at tilegne sig viden ved at læse går jo igennem alle fag, siger skolechef Pia Werborg.
 
Læs undervisningsmaterialet "Få inspiration til din læseundervisning"