Billedet på sidehoved

På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn at mestre livet

På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn og unge at leve i gode rutiner. Her udvikler de selvkontrol, vedholdenhed og sociale kompetencer - alt det, der skal til for at gennemføre en uddannelse og fastholde et job.

Læs mere

______________________________________________________________

Fokus på uddannelse

På Dannevirke Kostskole er elevernes vigtigste opgave at passe deres skolegang. Vi har 25 års erfaring i at skabe trygge læringsmiljøer, og vi mener selv, at vores interne skole er en af landets bedste.

Det giver gode resultater, som du bl.a. kan læse om i LOS-magasinet "Gi' Los":

Tema i Gi' Los, "Fokus på unges uddannelse"

  • Udsatte unge vil gerne tage en uddannelse

  • Jeg sagde til mig selv: Nu vil jeg lære noget

______________________________________________________________

 
Rambøll-undersøgelse viser
 
Hvordan klarer vores tidligere elever sig senere i livet? Vi har fået lavet effektmålinger hos Rambøll i 2008 og 2016, begge gange med både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.
 
Tallene fra 2016 viser:
  • alle vores tidligere elever (årgang 1993-2014) har gennemført grundskolen (100%)
  • en tredjedel er i gang med eller har gennemført en ungdoms- eller videregående uddannelse (31%)
  • en fjerdedel er i arbejde (25%)
Samtidig fortæller vores gamle elever selv til Rambøll, at de hos os har fået redskaber, som gør dem bedre i stand til at tage en uddannelse, varetage et job og være gode forældre for deres egne børn.