Billedet på sidehoved
   
 

Ydelser

Dannevirke Kostskole er et socialpædagogisk opholdssted (se visitation) med intern skole, hvor undervisningen sigter mod folkeskolens afgangsprøver.
 
Normeringen er høj og vi lægger vægt på, at skole- og kostlærerne er seminarieuddannet eller som minimum har en anden fagrelevant videregående uddannelse. Skolens lærere og ledelse har alle gennemgået halvandet års uddannelse i anerkendelse og ressourcefokus inden for den systemiske tænkning.
 
Vi yder en kvalificeret pædagogisk bistand - både i skolens undervisningstid og på kostafdelingen i fritiden.
 
 
Weekend og ferie
Dannevirke Kostskole følger den kommunale folkeskoles ferieplan, og eleverne har både sommerferie, efterårsferie, vinterferie og helligdage. Der er hjemmeweekend ca. hver anden weekend (se kalender). Til de elever, der ikke har mulighed for at komme hjem, kan forvaltningerne købe et 365 dages ophold.
 
I hjemmeweekender og ferier yder vores afdelingsledere hjælp til selvhjælp via telefonisk rådgivning og vejledning til både elever og forældre. Afdelingslederne kan altid træffes pr. telefon, og vi sørger også på forhånd for at hjælpe med at lave aftaler om struktur på hjemmeweekender og ferier.
 
Skolerejse
Vi tager på skolerejse en gang om året. Det ene år tager hele skolen af sted sammen - det næste er det afdelingerne, der tager af sted hver for sig. Vi har været i Egypten, Marokko, Italien, Frankrig, Gran Canaria, Lazanta sport, Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og på Læsø, Samsø, Mandø og Bornholm. Skolerejsen er en del af den almindelige undervisning og har til formål at understøtte og synliggøre skolens målsætninger om ”sund livsstil – kost & motion”, at give eleverne sociale, fysiske og faglige udfordringer, der svarer til deres alder og udvikling, samt ikke mindst at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i den daglige undervisning gennem et socialt og fagligt indhold.
 
Hjemtransport
Af årsplanen fremgår, hvornår der er hjemmeweekend og ferier. I disse weekender og ferier tilbyder vi, at forvaltningerne kan tilkøbe kørsel og lade institutionens medarbejdere hente og bringe eleverne til deres faste bopæl. Det skaber tryghed, at hver enkelt elev bliver hentet på dørtrinnet. Al øvrig transport udenfor de fastlagte kørsler er for hjemmets/forvaltningens egen regning og foranstaltning – vi er gerne behjælpelige med at finde bus- og togtider.
 
Udslusning og efterværn
Vi er med til at undersøge, planlægge og hjælpe barnet på vej videre i uddannelsessystemet efter opnået 9. eller 10. klasses afgangsprøve på Dannevirke Kostskole.
 
Vi kan tage med eleven ud for at besøge gymnasiet, den tekniske skole eller andre ungdomsuddannelser, som vi mener, kan være den rigtige løsning for eleven.
 
Vi finder også ud af - sammen med forældrene, eleven og sagsbehandleren - hvilken boform og støtte, der er nødvendig for den unge, når opholdet er slut på Dannevirke Kostskole. (Se Videre fra DV)
 
Vi har også eneværelser i vores hovedbygning, hvor der ikke er nattevagt. Her skal de unge selv sørge for at komme op om morgenen og selv sørge for at ligge i deres seng i ordentlig tid, så de er friske til næste skoledag. De skal også selv sørge for deres vasketøj. Det er et tilbud for de unge, som skal blive i stand til at klare sig mere på egen hånd efter endt ophold på skolen og sandsynligvis  ikke skal hjem til forældrene at bo igen.
 
Frem mod selvforsørgelse
Dannevirke Kostskole har både i 2008 og 2016 fået lavet Rambøll-undersøgelser af, hvordan det er gået vores tidligere elever.
 
De nye tal fra 2016 viser:
  • alle vores tidligere elever (årgang 1993-2014) har gennemført grundskolen (100%)
  • en tredjedel er i gang med eller har gennemført en ungdoms- eller videregående uddannelse (31%)
  • en fjerdedel er i arbejde (25%)
Samtidig fortæller vores gamle elever selv til Rambøll, at de hos os har fået redskaber, som gør dem bedre i stand til at tage en uddannelse, varetage et job og være gode forældre for deres egne børn.