Billedet på sidehoved
 
   


Dannevirke Kostskole inviterer til stor temadag den 4. september med spændende oplæg og debatter. Arrangementet er gratis. 120 pladser (først til mølle...)
 
TEMA: Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mentale og fysiske sundhed - og giver dem optimale muligheder for trivsel og læring?

Oplæg og debat:

 

Hvad ved vi om anbragte børn og unges trivsel?

Oplæg v. seniorforsker Mette Lausten, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Projektleder på SFI’s seneste undersøgelse om ”Anbragte børn og unges trivsel”.

 

 


Hvordan måler vi, om indsatsen virker? Paneldebat:
• Carl Holst, MF og socialordfører
• Lene Bitsch Bierbaum, næstformand i Haderslev Kommunes socialudvalg

• Henning Hede Riistofte, Børn- og Ungechef i Haderslev Kommune
• Mette Dinesen, socialrådgiver i Børn- og Ungeenheden i Vejen Kommune
• Annie Røn, tidligere Børn- og Ungechef i Vordingborg Kommune
• Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirke Kostskole


 

Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mentale sundhed?

Oplæg v. cand.scient.pol. Sofie Münster, formand for Børne- og Socialministeriets Opdragelsesudvalg. Forfatter til bl.a. bestselleren ”Klog er noget, man øver sig på” og tidligere direktør for LøkkeFonden.

 


Hvordan styrker vi anbragte børn og unges fysiske sundhed?                                                 

Oplæg v. Chris MacDonald, cand.scient. i humanfysiologi.
Chris MacDonald viste sammen med Rigshospitalet i forskningsprojektet U-turn, at livsstilsændringer er yderst effektive i behandlingen af  patienter med diabetes 2.

 


Program: Se program

PRIS: Arrangementet er gratis. 120 pladser (først til mølle…)

TID: 4. september kl. 9 - 17

STED: Dannevirke Kostskole, Færgevej 5, 6100 Haderslev

MÅLGRUPPE: For Dannevirke Kostskoles interessenter, forvaltningschefer, afdelingsledere, socialrådgivere, anbringelseskonsulenter og andre fag- og myndighedspersoner på anbringelsesområdet

TILMELDING: Senest 27. august på [email protected] eller tlf. 7458 4580