Billedet på sidehoved
   


 

TEMA: Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mentale og fysiske sundhed - og giver dem optimale muligheder for trivsel og læring?


Download Program i PDF


Program for temadag den 4. september

09.00 - 09.30: Ankomst og morgenkaffe

09.30 - 09.45: Velkomst, forstander Charlotte Møller Pedersen, Dannevirke Kostskole

09.45 - 10.00: Åbning af dagen, MF og socialordfører Carl Holst

10.00 - 10.45: Hvad ved vi om anbragte børn og unges trivsel?
Oplæg ved seniorforsker Mette Lausten, VIVE

Seniorforsker Mette Lausten var projektleder på SFI’s seneste undersøgelse om ”Anbragte børn og unges trivsel” fra 2016.

10.45 - 11.00: Dialog ved gruppeborde (ud fra tre afsluttende spørgsmål stillet af Mette Lausten)

11.00 - 11.15: Kaffepause

11.15 - 12.00: Hvordan måler vi, om indsatsen virker?

Paneldebat med perspektivering af Mette Laustens oplæg om anbragte børn og unges trivsel. Deltagere i panelet:

  • Carl Holst, MF og socialordfører
  • Lene Bitsch Bierbaum, næstformand i Haderslev Kommunes socialudvalg
  • Henning Hede Riistofte, Børn- og Ungechef i Haderslev Kommune
  • Mette Dinesen, socialrådgiver i Børn- og Ungeenheden i Vejen Kommune
  • Annie Røn, tidligere Børn- og Ungechef i Vordingborg Kommune
  • Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirke Kostskole

12.00 - 13.00: Frokost. Mulighed for rundvisning på kostskolen

13.00 - 14.30: Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mentale sundhed?
Oplæg ved cand.scient.pol. Sofie Münster

Sofie Münster er formand for Børne- og Socialministeriets Opdragelsesudvalg, forfatter til bl.a. bestselleren ”Klog er noget, man øver sig på” og tidligere direktør for LøkkeFonden.

14.30 - 14.45: Dialog ved gruppeborde (ud fra tre afsluttende spørgsmål stillet af Sofie Münster)

14.45 - 15.00: Pause med kaffe, frugt og sødt

15.00 - 16.30: Hvordan styrker vi anbragte børn og unges fysiske sundhed?
Oplæg ved Chris MacDonald, cand.scient. i humanfysiologi

Chris MacDonald viste sammen med Rigshospitalet i forskningsprojektet U-turn, at livsstilsændringer er yderst effektive i behandlingen af patienter med diabetes 2.

16.30 - 16.45: Dialog ved gruppeborde (ud fra tre afsluttende spørgsmål stillet af Chris MacDonald)

16.45 - 17.00: Afrunding på dagen

 

Tilmelding: Senest 27. august på [email protected] eller tlf. 7458 4580

Se annonce for temadag