Billedet på sidehoved
 
 

Mette Lausten holder oplæg på DV's temadag 4. sep. kl. 10.00-10.45:
 

Hvad ved vi om anbragte børn og unges trivsel?

Oplæg ved seniorforsker Mette Lausten, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Projektleder på SFI’s seneste undersøgelse om ”Anbragte børn og unges trivsel” fra 2016.

I sit oplæg vil Mette Lausten give et overblik over ’anbringelseslandskabet’, som det ser ud lige nu. Hvad er aldersfordelingen af anbragte børn og unge? Hvilke kommuner anbringer mest? Hvilke anbringelsestyper bliver benyttet, og hvorfor er der behov for forskellige typer af anbringelser? Mette Lausten tager udgangspunkt i SFI-undersøgelsen ”Anbragte børn og unges trivsel”, som blandt andet behandler de anbragte børn og unges trivsel og skolegang. Håbet er, at undersøgelsen kan give anledning til eftertanke og optimering af gældende praksis. Eksempler kan være, at anbragte børn og unge ifølge trivselsundersøgelsen får mindre daglig motion end for få år siden, og at 46 procent af de anbragte 17-årige har haft tre eller flere sagsbehandlere på to år.

- Undersøgelsen kan bruges til at finde de områder, hvor der kan sættes ind og måske gøres noget andet, både socialt, uddannelses- og behandlingsmæssigt. Vi kan ikke skifte de anbragte børn og unges forældre eller oplevelser ud, men vi kan styrke det, vi giver dem, imens de er anbragt. Måske kan der også sættes mere målrettet ind, hvis man erkender, at der er forskel på anbragte. At det er noget forskelligt, de har behov for, siger Mette Lausten.

 

Download program for Dannevirke Kostskoles temadag