Billedet på sidehoved
 
   

Dannevirke Kostskole i medierne

Her er et udpluk af, hvad vi selv og andre skriver om os.
 
På Dannevirke Kostskole har vi 25 års erfaring i at skabe trygge læringsmiljøer, hvor den enkelte kan udnytte sit positive potentiale. I skolen og i fritiden.
Folder om Dannevirke Kostskole, 2018

Kommunal praksis spænder ben for gode intentioner
Udviklingen på anbringelsesområdet har igennem de sidste 25 år været præget af professionalisering og effektivisering, men også af uhensigtsmæssig administration og umyndiggørelse af den kommunale sagsbehandler. Det mener forstander Charlotte Møller Pedersen fra Dannevirke Kostskole, som i år har 25 års jubilæum.
Kronik af Dannevirke Kostskoles forstander Charlotte Møller Pedersen, bragt i Danske Kommuner 21. juni 2018

Særlig indsats for overvægtige elever
Dannevirke Kostskole modtager jævnligt elever, hvor overvægt er den primære årsag til anbringelsen. På kostskolen taber de sig og bliver i stand til at tage ansvar for deres egen livsstil.
Folder, 2018
 
"Mit første mål var at kunne gå"
17-årige Elisa har tabt over 60 kg på halvandet år. Undervejs er hun blevet diagnosticeret med gigt og har fået styr på både sygdommen og sine kost- og motionsvaner. Samtidig er hun begyndt at gå i skole igen.
Indstik, 2018

Tryghed er udgangspunktet for læring
På Dannevirke Kostskole går eleverne i skole sammen med dem, de bor sammen med. Det er med til at skabe tryghed og overskud til det faglige. Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt ud fra elevplaner, og der er mindst to lærere i alle timer.
Indstik, 2017

"Jeg skal arbejde lige her"
For Nikolaj har 10 ugers praktik på Haderslev Kasernes mekanikerværksted vist vejen til drømmejobbet. Han er med i alle reparationer. Og efter en dag med sorte fingre kan han med tilfredshed sige, at han har lavet noget.
Indstik, 2017 (Også bragt i Ugeavisen Haderslev)

"Nogle af dem kan godt blive mekanikere"
På Dannevirke Kostskoles metalværksted lærer eleverne at tjekke olie, skifte tændrør og lappe en cykel. Samtidig lærer de at tage ansvar og får forståelse for, at skolen også er vigtig.
Indstik, 2017
 
Dansk Skoleidræts Legepatrulje uddanner børn på Dannevirke Kostskole.
 
På Dannevirke Kostskole prioriterer vi det sunde liv og arbejder målrettet med at forbedre sundhedstilstanden og livskvaliteten for vores elever.
Folder, 2017
 
Carl Holst besøger Dannevirke Kostskole.
 
Eleverne på Dannevirke Kostskole læser lektier med deres kostlærere i mindst en halv time hver eftermiddag. Det er eleverne faktisk glade for - fordi de kan mærke, at de lærer noget brugbart.
Indstik, 2017
 
På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn og unge at leve i gode rutiner. Her udvikler de selvkontrol, vedholdenhed og sociale kompetencer - alt det, der skal til for at gennemføre en uddannelse og fastholde et job.
Indstik, 2017
 
Hver 14. dag besøger otte elever fra Dannevirke Kostskole et plejehjem i Gram. Her har de igennem snart et år opbygget tætte relationer til beboerne - til stor glæde for både unge og gamle.
Indstik, 2016
 

Reportage i Gi' LOS fra Dagskolen Ternen og Dannevirke Kostskole:

  • "Vi lægger aldrig skolearbejdet til side". Hvordan skaber man et stærkt læringsmiljø på en specialskole? Gi' LOS har besøgt Dagskolen Ternen og Dannevirke Kostskole for at finde svaret. Begge skoler har som erklæret mål, at eleverne skal 'udsluses' til det almindelige uddannelsessystem.

  • Fælles lektielæsning hver eftermiddag. På Dannevirke Kostskole er den fælles lektielæsning med til at løfte det faglige niveau. Samtidig lærer eleverne at tage ansvar for deres egen skolegang.

  • Evaluering skal skabe udvikling. Det kræver en målrettet indsats at skabe en stærk evalueringskultur med fokus på udvikling. Det mener forstanderne på Dagskolen Ternen og Dannevirke Kostskole.

Artikler i Gi' Los, bragt af LOS i juni 2018

 

Tema i Gi' Los: "Fokus på unges uddannelse"

  • Udsatte unge vil gerne tage en uddannelse: I Assens Kommune sætter Ungeenheden fokus på udsatte unges uddannelse. På Dannevirke Kostskole går samtlige elever op til folkeskolens afgangsprøver. Det handler om at sætte rammen: Skolen er vigtig.

  • Jeg sagde til mig selv: Nu vil jeg lære noget. Et stærkt relationsarbejde og konstant fokus på elevernes skolegang skaber flotte resultater på Dannevirke  Kostskole. Lea Brøndum fra 9. klasse er en af dem, der har udviklet sig rigtig meget på kort tid.

Artikler i Gi' Los, bragt af LOS i september 2016

Hvor mange anbragte unge går op til folkeskolens afgangsprøver?
KL's nøgletal viser, at 51% af landets anbragte unge går op til folkeskolens afgangsprøver. På Dannevirke Kostskole er tallet 100%.
Annonce, 2016
 

Effektmåling 2, Rambøll
Hvordan klarer vores tidligere elever sig senere i livet? Rambøll Management har lavet en effektmåling, der består af både en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse - og følger op på en lignende undersøgelse fra 2008.
Effektmåling foretaget af Rambøll, 2016
 
Kort om den nye effektmåling fra Rambøll, som rummer flotte tal og gode indspark til vores videre arbejde.
Forstander Charlotte Møller Pedersen om Rambølls effektmåling, 2016
 

På kajakholdet forbereder drengene fra Dannevirke Kostskole sig frem mod sommerens overlevelsestur i den svenske skærgård. Men først og fremmest oplever de succes, ro og fællesskab.
Indstik, 2015

På Dannevirke Kostskoles temadag om udsatte børn og unge blev 'den gode anbringelse' belyst af Lisbeth Zornig, hjerneforsker Kjeld Fredens, SFI-forsker Karen Margrethe Dahl og fem andre oplægsholdere.
Reportage fra DV's temadag 2014
 
Dannevirke Kostskole deltog med en stand på socialrådgiverdage 2013.
 
Politikerne taler om at bryde den sociale arv, og at 95 procent af de unge skal tage en ungdomsuddannelse. På Dannevirke Kostskole er vi faktisk stolte af, at alle elever går op til folkeskolens afgangsprøver.
Indspark i uddannelsesdebatten, Dannevirke Kostskole, 2013
 
De anbragte børns forældre mødte talstærkt op for at give en hånd med til den årlige arbejdsdag på Dannevirke Kostskole.
Jydske Vestkysten, Haderslev, 5. september 2011
 
De anbragte unge på Dannevirke Kostskole ser Tv2 Nyhederne hver aften sammen med deres lærere. I foråret 2011 fulgte de blandt andet med i Brønderslevsagen, som berørte de unge meget.
Tv2 Nyhederne, 22. juni 2011
 
Det nytter
Tidligere elever på Dannevirke Kostskole klarer sig godt, viser undersøgelse af unge, der var på skolen mellem 1994 og 2005.
Fagbladet Frie Skoler nr. 1, 2009
 
På Dannevirke Kostskole går alle afgangselever op til folkeskolens afgangsprøver. Fem år senere er 2 ud af 3 i job eller under uddannelse.
Effektmåling foretaget af Rambøll, 2008